Morfar (Marius Juul Jensen) murearbejdsmand, yderst til højre top. Renovering af den gamle bager,
østergade 31, Hammel. (Inger-Lise Juul Jensens billede indsendt af Jesper Hansen)

Købmand HP's forretning i Østergade
Jeg var i lære hos Købmand HP fra 1961 til 1964, derfor har jeg billederne. Siden hen flyttede han
jo på Randersvej da naboen (frisør Winther) købte ejendommen, og senere ønskede at lave hele
bygningen om. Jeg boede i København fra efteråret 1964, hvor jeg blev indkaldt til Livgarden, og
6-7 år frem. Da jeg flytter tilbage til Hammel bor jeg en kort periode i en af lejligheder oven på
forretningen, og det er omkring den tid (først i 70' erne) han flytter på Randersvej.
(Billede og tekst indsendt af Bjarne Schöler)
Købmand HP's forretning i Østergade (Indsendt af Bjarne Schöler)
Legetøjsbutikken Moster Else - Else Lund ( som var svigerinde til overretssagfører Ad. L Eriksen)
åbnede i 1941 legetøjs-butik i Østergade 4, hun drev legetøjsbutikken helt til 1964.
Så der var 2 legetøjsbutikker i Hammel dengang, nemlig Moster Else og næsten overfor var der
Centrum Legetøj, ejet af Fredberg, lige ved siden af cykelhandler Knudsen . Else Lund ses i døren.
(Billede indsendt af Kirsten (Eriksen) Rasmussen).
 
Billedet er taget i 1956 foran min Mormors legetøjsbutik " Moster Else ",
Fra venstre i billedet er en slægtning til min Farfar fra Australien, Derefter min Mormor Else Lund,
derefter min Farmor Karen Eriksen, forrest står Anne-Grete, min søster. (Indsendt af Kirsten Rasmussen)
 

Indsendt af Oscar Klem
 

Engelsk Beklædningsmagasin og apoteket - Østergade ca. 1895
Engelsk Herremagasin - Overfor Randersvejens udmunding der hvor Østergade og Gl. Frijsenborgvej skilles lå ” Engelsk Herremagasin”. Forretningen var ejet af købmand Hestbæk. Titlen ”købmand” var førhend, ofte også, hæftet på folk der handlede med beklædning og stof.
Frijsenborg Apotek - Det gamle apoteks bygninger kan heldigvis stadig ses i bybilledet, på hjørnet af Østergade og Gl. Randersvej. I forbindelse med udstykningen og bebyggelsen af området der i dag hedder Apotekergården, ”moderniserede” man den gamle bygning, uden omtanke fjernede man det gamle skiffertag og erstattede det med rødt tegl.
Apoteket blev flyttet fra Frijsenborgvej og ”ind” til byen i 1891, bygherren var Frijsenborg og arkitekten hed Carl Kiilsgaard. Han og hans forfædre opnåede at være bygmestre og arkitekter for Frijsenborg 110 år.

Carl Kiilsgaard opnåede at sætte sit specielle præg på en del af Hammels huse og da netop denne form for arkitektur er et særkende af særdeles lokalt tilsnit, er det dobbelt ærgeligt, at ombygningen af apoteket ikke er foretaget med en størrer nænsomhed og respekt, for dets oprindelige udseende
.

Samme sted - September 2009
 

Revsbechs mineralvandsfabrik - på hjørnet af Østergade og Randersvej ca. 1900
I starten af 1900 tallet var det en begivenhed når fotografen kom forbi og alle mand måtte af huse og tage opstilling. På dette billede kan man tælle mer end 30 personer, som formentlig har beboet de to huse vi ser på billedet.
På bukken af hestevognen sidder Marius Revsbech der i en årrække drev en lille sodavands og mineralvandsfabrik på hjørnet af Østergade og Randersvej. Længst mod højre ses ” Bagerhuset”


 

 

 

 

 

Asfaldtering - Hvis det ikke var kommunens egne folk der lappede hullerne i vejen i Hammel, Ja så kan det næsten kun være folk fra Byen store entrepenørfirma ”Magnus Frich” på dette billede ses i forgrunden formentlig Magnus.

Billedet er fra omkring 1970.
 

Købmand Gadegaard - Ca. 1972 (Udlånt af Poul Jensen)
 

Østergade indsendt af Mogens Førby.

Ca. 1955 - På dette billede ser man Shell skiltet til venstre.
Her lå Adamsens tankstation.

Samme sted - September 2009
Hammelhus

Samme sted - November 2009
Hammelhus ca. 1945
Hotel ”Hammelhus” blev i 1905 opført af restautør Jens Jørgensen og han opnåede beværterbevilling da han samtidig lod opføre en stald til 100 heste. ”Huset” var i 1905 det ubetingede højeste hus i Hammel og det var det såmen stadig, da det blev nedlagt som restaution i 1953.
En af de mere kuriøse historier der gemmer sig bag ”Hammel Hus”, var en sag der blev ført ved retten i Hammel. Her stod to af ”Husets” gæster tiltalt for at have underskrevet en købsaftale, hvori de havde købt hotellet for 111.000 kr.
Ingen af de to tiltalte mente, at de havde været ved deres fulde fem, ja, den ene erklærede sig endda, at have været ”patalogisk beruset” og bad om at blive mentalundersøgt.
De to gæster nægtede at anerkende købsaftalen og ejeren af ”Hammel Hus”, måtte derefter sælge det for 104.000 kr. til anden side og krævede derfor de to gæster betalte differencen.
I årene 1944 til 1945 skiftede ”Hammel Hus” ejer, ikke mindre end 5 gange. Den sidste ejer var Rauhe Jørgensen.
På billedet ses lige hjørnet af  Ford bilforretningen med teksten ”Lincoln”. I avisen fra 15. december 1926 kan man læse følgende: ” Ford nr. 100.000 kom tirsdag morgen til Hammel og det kan være at der var ”fest i gaden”.

Fords energiske forhandler Hauberg-Sørensen havde omdannet sit udstillingslokale til en ren festhal……

Ford bil nr. 100.000 solgt i Hammel i 1926 - Billede udlånt af Chresten Leth

”Hammel Hus” set fra gården hvor der var hestestalde ca. 1945.
Efter ” Hammelhus” blev nedlagt som hotel blev det ombygget til, at rumme en beklædningsfabrik ”Kacima”. I 2009 er der kiosk og lejligheder i bygningen Og i gården et autoværksted.

Hammel Central

Hamel Central var i mange år placeret i lokaler midt på østergade omtrent hvor man i dag finder Hammel Boghandel.

Hammel centralstation som den kaldtes havde ved sin start i 1892 syv abbonenter.

Centralen blev senere flyttet til mere moderne lokaler længere oppe ad Østergade i huset bagved Shell tankstationen.

Smed Marius Sørensens værksted

fl3

fl

Smed Marius Sørensens værksted - Ca. 1954
 
Østergade Ca. 1920
 


Ca. 1974
Et lille vue over den nederste del af østergade med ”Strømpehuset, Fredriksens Gartneri (senere ”Janes Isbar”), og Didriksens Bageri.

Bag disse tre bygninger, på Østergade 33, lå Marius Sørensens smeide og i en årrække havde P.E Nørgaard jensen et blikkenslagerværksted på samme grund.

I dag er ”strømpehuset” en garnbutik, det stråtækkede gule bindingsværkshus er revet ned, det er smeiden også. Østergade 33 er parkeringspladser.

Hegaard Hjørnet
Østergade 1895 - Bag masten til højre ses pigeskolen - idag ligger Matas på stede
Ca. 1920
Ca. 1905
På billedet ser man ned af hovedgaden. I Hammel fik gaderne først navne i 1937, indtil da var der kun enkelte områder som man benævnte med selvbestaltede navne så som stationsvejen, Ludvigsstræde, Svineryggen.

I annoncer kan man se at f.eks. Hammel Bank i 1906 ligger ”skrås” kirken.
På dette billede står man og skuer ned ad hovedgaden nettop der hvor Voldbyvejen munder ud i Østergade. I midten af Voldbyvejen er der placeret en mindesten, en såkaldt ”obelisk”. Det er mindestenen over den højt respekterede og anerkendte distriktslæge C.A Ditzel.

Stenen blev rejst af omegnens beboere som en anerkendelse for et stort og uselvisk arbejde som den eneste distriktslæge i miles omkreds.

Mindestenen er i dag flyttet og står placeret på hjørnet af Voldbyvej og Urbakkevej

Ca. 1970 ”Hammel, byen der handler”. Med disse ord, er folk i snart tre årtier blevet mødt ved indfaldsvejene til Hammel.
Hammel var omegnens handelscentrum.
Et kig ned ad Østergade i 1970 vidner om et blomstrende forretningsliv, med
smukt tilplantede blomsterkummer Og et mylder af trafik på den hovedgade,
der stadig i 1970 var en del af hovedvejen imellem Skanderborg og Randers.


Rutebilen havde et par stoppesteder igennem gaden. Det sammenholdt med den øvrige trafik der bragte varer til og fra butikkerne, gav ind imellem trafikale problemer.


Derfor bragte man debatten op, om en omfartsvej omkring Hammel, til aflastning af bytrafikken. Dette projekt begyndte man at realisere sidst i 1970erne.  


Fotoramabygningen - ca. 1960

Denne bygning blev opført i 1952 af biografejer Rasmus helbo Rasmussen.

Dermed flyttede Hammel biograf ”Fotorama” fra lokalerne på mindevej til denne moderne Bygning.

Mod hovedgaden var der udover lejligheder i starten to forretninger. Trikotagehandler Poulsen og frue havde hver deres forretning en med tøj og
Fru Poulsen havde ”Strømpehuset”.

Disse forretninger blev sidenhen til tre. Manufakturhandler Elmer Thygesen, Urmager Chr. Christensen og Damefrisør Edith Nørgaard.
På førstesalen var der i nogle år en tandlægeklinik.

Selve biografsalen blev opført langs Voldbyvej.

Østergade - Indsendt af Oscar Klem

Østergade Februar 1965 - Indsendt af Vagn Elgaard

Udflugt med børnehaven som den gang lå på Sallvej. Billedet må være fra cirka
1952 og er taget i Østergade med Polar Bach's isbar i baggrunden. Sigvald og hans
hest stod for transporten. Jeg sidder i midten på den forreste bænk.
Indsendt af Vagn Elgaard
Polar Bach's isbar

Billeder og tekst fra Polar Bach's isbar er indsendt af Birte Bach
Der ene billede er far i den gamle butik da vi fik den første soft ice maskine - året er 1952.
Så er der et af mine forældre da forretningen blev lavet om, efter
min far i 1966 blev syg måtte min mor selv passe forretningen.

Der et billede fra dyrskue i Hammel, det er fra ca. 1954-55, det er
fru Rasmussen og min mor, fru Rasmussen var gift med
branddirektør Rasmussen.

Vi kom til Hammel i 1949 og forretningen blev solgt til Leif(radioforretning)nabo i 1972.
Der ville have glædet min far at vide at den nye teknologi
er så langt fremme at han kan komme på nettet.

Min far ville i år være fyldt 114 år. og min mor 102 år.
Birte Bach

Tårnbygningerne
111
Østergade 27

11

Østergade Ca. 1910

Træskogrosserer Anders Christensen - Østergade 1934

Billedet er taget omkring 1934. Der var der ophørsudsalg hos træskogrosserer Anders Christensen hvis forretninger lå på hjørnet af hovedgaden og det der senere kom til, at hedde Nørrevangsvej.

A.C. var en holden mand der havde tjent penge ved at handle med stortset alt. I 1910 havde han ladet opføre den pompøse tårnbygning som ses til højre i billedet og for at fuldende indtrykket, skulle de gamle bygninger der rummede træskoforretningen nu nedrives og endnu en tårnbygning opføres.

A.C. var stor bygherre og bortset fra andelsboligerne opførte han så godt som alle de andre bygninger der i dag ligger på Nørrevangsvej. Den ene forærede han til en stiftelse der endnu den dag i dag eksisterer under navnet ”A.C. Stiftelsen”


Klik for at se samme sted nu

Østergade ca. 1934

Samme sted - September 2009
 

Østergade ca. 1912
 

Denne storslåede æresport vajede den 26. januar 1907 over en sneklædt hovedgade. Hammelborgerne tilkendegav endnu engang deres loyalitet for herskabet på Frijsenborg og markerede Mogens Frijs og Fritze Frijs datter, Helle Vibeke, giftede sig med sin fætter Fredrik Frijs
 

Østergade 30 - Bager Christensen

Hans Christensen, måske i datiden bedre kendt under navnet ”Bageren”
har skrevet sig ind i Hammels sportshistorie.

Han var en formidabel cykelrytter og kendt på de jyske landeveje.
Han stod ikke af vejen for at passe sit bageri om natten, for tidligt om morgenen, at sætte sig på cyklen til Horsens for at deltage i et cykelløb og derefter tage
turen tilbage til Hammel.
 

Østergade 20 - Slagtermester Weng
Slagtermester Vilhelm Lehmann Wengs forretning lå ca. hvor passagen fra hovedgaden til parkeringsarealet bag Tema liger i dag.

I en annonce i Hammel Avis fra 1893 kan man fristes af følgende tekst ”Ualmindelig fedt hestekød samt flommefedt” Ikke just en reklame der får tænderne til at løbe i vand i vores fedtfattige og kropsfikserede moderne kultur.

Baggården Østergade 23 - Rasmus Pedersen (Indsendt af Erik Sejr Pedersen)

Optog (Indsendt af Erik Sejr Pedersen)
Østergade 23 - 1946 (Indsendt af Erik Sejr Pedersen)
Østergade 23 - Gården - 1946 (Indsendt af Erik Sejr Pedersen)
 

Østergade 23 - Braads Cigarhandel
Søren Nielsen Braad, stammede oprindelig fra Sandby mellem Hadsten og Hinnerup. I 1931 erhvervede han sig næringsbrev til at drive en tobakshandel i Hammel, dog som der står skrevet i næringsbrevet ”uden ret til handel med stærke drikke eller skattepligtig øl”

Begge restriktioner blev dog ad åre ophævet. Mangen en øl blev drukket og mangen, en for byen vigtig beslutning, blev drøftet i baglokalet hos Braad, i de godt 50 år forretningen eksisterede. Ikke sådan forstået at forretningsindehaveren og klientellet var drikfældige, men en bestemt kreds af byen forretningsdrivende og håndværkere mødtes i ny og næ til en en øl og en snak.

Da Cigarhandler Braad var en bestemt herre var det bestemt ikke alle der fik fortræde i baglokalet.

Med en æresport opført af cigarhandlens stamkunder, blev søren Braad mødt da han havde 50 års jubilæum som forretningsindehaver.
Folk der kan huske Braad vil nikke genkendende til kasketten og skoletasken som var hans tro følgesvende på turen fra hjemmet på Randersvej til han punktlig dag efter dag åbnede døren til hans forretning som lå i samme bygning hvor Expert ligger i dag.

I mange år delte Braads cigarhandel trappe med en isbar, ”Polar Bach” 

Forsamlingsbygningen (Sika)

ok

ok

ok

Den Folkelige Forsamlingsbygning
”Bygningen” sådan blev ”Den Folkelige Forsamlingsbygning” kaldt i daglig tale. Den blevopført i i løbet af 1886 ”som et hjem i ly af frihedens træ”. Forsamlingsbygningen blev til som et led i den politiske kamp imellem partiet Højre og Partiet Venstre i de stridbare år under og efter Estrups provisoriske regeringsperiode.
Et væld af arrangementer, politiske møder og kulturelle begivenheder har ”bygningens” lokaler lagt gulv til og ofte med flere hundrede deltagere.
I 1960erne skiftede ”bygningen” navn til ”Hotel Sika” stedet hvor omegnens ungdom fredag og lørdag i næsten 2 årtier kunne gå til bal og høre levende musik.

Senere blev hotellet til ”Diskotek Appolon”, ”Pub Asterix”. I dag huser bygningen en tøjforretning, en restaurant og ”Diskotek No. One”


Samme sted - September 2009
 

Søren Fregerslev´s Boghandel
I 1876 åbnede A. P. Schou Hammels første forretning med salg af papir, bøger og tapet. Efter ham fulgte hans søn. I starten af 1900 tallet overtog Søren Fregerslev Hammel Boghandel, her ses han på billedet udenfor forretningen i Østergade 21.

Dyrlægegården

1

Østergade 13 - Ca. 1900

2

Dyrlægegården - Østergade 13 - Ca. 1976
Det pragtfulde hus i engelsk cottagestil tronede lidt tilbagetrukket fra fortovet i hovedgaden. Det havde i årtier været bolig for dyrlægefamilier og kunne dermed med rette bære navnet ”Dyrlægegården.

Det var imidlertid Hammels første sagføre, Amundin Friis, der efter at have bistået Frijsenborg med salget af bøndergodset, fik råd til at bygge dette flotte hus.

Friis var en af initiativtagerne til oprettelsen af Sparekassen hvorpå han tilbød at stille lokaler til rådighed for denne. Dette hus var derfor indtil 1888 domicil for byens eneste pengeinstitut.


Ny bygning der hvor dyrlægegården lå - September 2009
 

ok

Sadelmager Hans Edward Pedersen - Østergade 26 - ca. 1900
Sadelmager Hans Edward Pedersen havde erhvervet sig borgerbrev som sadelmager i 1881, han var den første der lod opføre en bygning i Østergade
i to etager.
Til højre for vognporten ser man Blikkenslager Peter Nielsen.

 

ok

Østergade ca. 1900
Hammel klædefabrik på stedet hvor Sparekassen ligger idag
Frijsenborg, Faurskov Birks Spare- og Laanekasse


Frijsenborg, Faurskov Birks spare- og laanekasse.
Således var det oprindelige navn på på Hammels ældste pengeinstitut.
I den første protokol kan man læse følgende: Aar 1866 den 18. april blev der på Gæstgivergaarden i Hammel afholdt en Generalforsamling af de actionærer og Kautionister der havde tegnet sig for at sikre ” Frijsenborg Faurskov Birks Spare- og LaaneCasse.” Den foreløbige Bestyrelse, der bestaar af Apoteker Bartholdy på Frijsenborg Apotek, som formand, Gaardmand Niels Poulsen i Røgen, Sognefoged Jens Jensen i Mondrup, Sognefoged Peder Rasmussen i Sandby, Skolelærer Sørensen i Svenstrup og Gaardmand Anders Byriel i Voldby Samt Fuldmægtig Møller Hammel.” Alle disse mænd blev sammen med Forpagter Larsen på Jernit valgt til Sparekassens første bestyrelse.
Under punktet ”Contoirtiden” kan man læse følgende: ” Contoiret holdes i Fuldmægtig Møllers Bolig, det er foreløbig aabent den 1ste og 3die Tirsdag i hver Maaned, fra 1. Mai til 1. November fra kl. 3-5 den øvrige tid på Aaret fra kl. 11-1
Fuldmægtig Møller boede lidt længere oppe af hovedgaden i den prægtige bygning som senere blev kendt som ”Dyrlægegården”, men som i dag desværre er nedrevet og fjernet.
(Se billedet af denne)
Hammels første sparekassekontor havde altså ikke til huse i den bygning vi ser på billedet. Bygningen på billedet  blev dog bygget som Sparekassens første domicil i 1894, altså 28 år efter at Sparekassen blev oprettet.
Senere kom bygningen til at rumme Hammel Bogtrykkeri, Ugeavisen SE & KØB. I dag er der frisørsalon.

Klik for at se samme sted nu

 

Andelsslagteriets Udsalg
Hammel og Omegns Andelssvineslagteri blev oprettet i 1906. og ad åre kunne slagteriet levere råvarer til deres eget slagteriudsalg.
Forretningen lå hvor man i dag finder ”profil optik”.

Bag disken blev man ofte ekspideret af slagtermester Jensen som kunne anbefale Slagteriets berømte ”Hammel Guldsalami”

I 1960erne hvor fotografiet formentlig er taget var det endnu muligt at få varer bragt til hoveddøren af friske bydrenge ”

 

ok

Østergade 6
 

Håndværker- og Borgerforeningens første byfest 1898
 

Østergade 12 - Ca. 1965
 

ok

Østergade 7 - 9 (Hammel Vulkaniseringsanstalt)
Direktør Edelholdt (med hat og habit) drev en stor vulkaniseringsanstalt.
Den lå i baggården hvor vi i dag ser Sparekassn med tilstødende forretninger.

 

ok

Sparekassen Hammel - Østergade - Ca. 1986

Sparekassen - September 2009
 

3

Østergade 2 - Urmager Jensen
 

Østergade - Ca. 1975
 

22

Østergade Ca. 1975
 

1

Østergade Ca. 1970

Østergade - Ca. 1975
Østergade 7 til 9 Jørgen Holst og Janus Nielsens værksted
Indsendt af Bill Holmgaard
 

Ortveds Hotel set fra Torvet
”Gæstgivergården” blev opført i 1850erne og afløste dermed den gamle landsbykro, ”Hammel Kro” der i generationer havde resideret på Anbækvejen, overfor præstegården.

I 1870 overtog Hans Nielsen Ortved Gæstgivergården og ad åre blev det almindelig at omtale stedet som Ortveds Hotel.

Hans Nielsen Ortved var en driftig forretningsmand og Hotellet måtte snart udvides. I staldene var der plads til mange heste og især på torvedagene var der fult hus i lokalerne, hvor der skulle drikkes lidkøb.

I nyere tid, havde Ortveds Hotel en lang glansperiode med hotelejer Henry Østergaard ved roret. Da han valgte at gå på pension, solgte han hotellet videre
til Jens ”Låsby” Svendsen.

Langsomt sivede klientellet væk og hotellet fik lov til at forfalde, før det som så mange andre gamle smukke bygninger i Hammel, måtte falde for bulldozerne og overlade pladsen til mere moderne byggeri, bl.a et nyt ”Hotel Hammel”, som kun eksisterede i nogle ganske få år.

Foran Ortveds, billedet er fra sessionen den 18. maj 1940, er jeg blevet
oplyst om (men var der noget som hed session under krigen?).
Nr. 3 fra venstre hedder Georg Kristensen og kom fra Voldby,
nr 5 fra venstre hedder Anders Andersen. Begge er døde i dag.
Indsendt af Bill Holmgaard
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Niels Würtz fra Århus har sendt følgende kommentar til sessionsbilledet.
Jeg hedder Niels Würtz og er fra Voldby (selv om det er mange år siden.
Jeg flyttede fra Hammel  egnen i 1940. Jeg er årgang 1920 og nærmer mig de 94 år.

Når jeg henvender mig til dig, så er det fordi du har til Hammel-billeder indsendt et
billede af sessionen i 1940, (jeg mener nu, det må være et år før, altså 1939?).

Jeg er med på billedet, og kender alle de andre, som er med, og som alle er fra Voldby.

Det er fra venstre nr. 1 Ernst Christoffersen, nr. 2 husker jeg ikke navnet på,
nr. 3 er, som du selv nævner Georg Christensen, nr. 4 hedder også Christensen,
(jeg husker ikke fornavnet), nr. 5 er , som du selv har nævnt Anders Andersen,
nr. 6 er Niels Jensen Kjellerup (Nielsen), nr. 7 Marius Byriel, nr. 8 Svend Nielsen,
nr. 9 er mig, nr. 10 Henry Jensen, og yderst min far, Oluf Würtz, der var sognefoged
og lægdsmand i Voldby.

Jeg har i øvrigt selv anvendt billedet i mine erindringer, som jeg skrev for nogle år
siden, og som også findes på Egns arkivet i Hammel, men det er jo en anden historie.

Jeg ved ikke, om du vil indføre navnene i billedet, det bliver din afgørelse, men nu
har du muligheden.

Med venlig hilsen
Niels Würtz

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thomas Toftegaard Frandsen har indsendt følgende kommentar til billedet.
Ja, der var session indtil Hæren og Flåden blev afvæbnet 29.august 1943.
Flåden måtte kun operere i Isefjorden og Mariager Fjord.
Billedet er forresten lidt af en "klassiker", jeg har selv af min farfars session
i 1934 fra samme sted. Senere foregik sessionerne på Hotel Sika førend vi
til sidst måtte rejse til Århus i det anliggende.