Billede af Hammel malet af Lauritz Lyngbye i 1862

"Fra den skønne herregard Frijsenborg ser du igennem en lang og mægtig granallé ned til den lille, venlige by Hammel.
Gå engang derned." Sådan hedder det i indledningen til St. St. Blichers novelle Landsbydoktoren.

Takket være et maleri fra næsten samme tid kan vi efterkomme digterens opfordring til at besøge Hammel for knap 140 År siden.
Dette maleri hænger på lokalhistorisk samling i Hammel. Det blev købt af kommunen i 1985. Sælgeren var fru Malling, en ældre
dame på Frederiksberg. En kunsthandler ville købe billedet og havde givet et tilbud. Fru Malling ville egentlig have afhændet det til
ham, men da hun mærkede interessen for at få det tilbage til Hammel, fik kommunen det for samme beløb, som kunsthandleren
havde budt nemlig 10.000 kroner.

Kontakten til fru Malling kom i stand takket være Birgit Westergaard fra Hammel, der for en tid virkede som hjemmehjælper hos
fru Malling. Hun underrettecle Kaj Nielsen og Arne Gammelgaard, som gjorde kommunen interesseret i at erhverve kunstværket.

Fru Mailings afdøde mand var sønnesøn aft birkedommer Carl Otto Malling, der som dommer og politimester boede i Dommer­
gården i Hammel fra 1852 til 1882. Det er muligvis på birkedommerens bestilling, at Lauritz Lyngbye i 1862 kom til Hammel og
slog sit staffeli op ved Randersvej lidt syd for Springforbi, som stedet hedder, hvor Gl. Randersvej forsvinder ind i skoven.

Lyngbye arbejdede gerne på den måde, at han på stedet udførte en meget detaljeret tegning af motivet. Hjemme i sit atelier satte
han derefter farver på og gjorde maleriet færdigt. Lyngbyes styrke som kunstner lå i hans fremragende evne til at opfatte detaljer
og til at gengive dem minutiøst på lærredet.

Teksten er lånt fra fødselsdagskalenderen "Den lille, venlige by Hammel i året 1862" udgivet af Forlaget AKKA i samarbejde
med Lokalhistorisk Samling og Lokalhistorisk Forening, Hammel 2003.

Fødselsdagskalenderen kan bruges år efter år og kan købes i Hammel Boghandel.
Kalenderen er udarbejdet af Kaj Nielsen og Arne Gammelgaard.

Maleri af - HAMMEL KIRKE - ca. 1850

TILBAGE