Billedet af Hammel Kirke anno ca 1850.

Tekst: Poul Nørgaard Jensen - Lokalhistorisk Samling i Hammel

Hvornår præcis Hammel Kirke er bygget ligger hen i det uvisse, men den stammer, som så mange af landets øvrige kirker, fra omkring 1200 tallet.

At byggematerialerne er af væsentlig ældre dato, vidner en runesten i soklen på nordsiden af kirken om. Stenen er en af de ældstkendte runesten i landet og på stenen står der kort og godt ”ULF”.

Maleriet af kirken blev opdaget ved en tilfældighed da der i en artike,l i et blad for menighedsrådsmedlemmer var en efterlysning af, hvilken kirke motivet forestillede.

Et vågent menighedsrådsmedlem kunne genkende ”Bredefeldts” gravsted med den hvide sten omkrandset af kæder som ses midt i billedet.

Hammel Kirkes tårn havde kamtakkede gavle fra engang i 1400tallet og indtil at tårnet blev restaureret og ombygget i 1881 .

Til højre på billedet aner man gavlen af den gamle præstegård, der var opført i bindingsværk. Den blev ombygget i 1878 til præstegården som den ser ud i dag.

Maleri af - HAMMEL KIRKE - ca. 1850 i stor størrelse

Klik for at se samme sted nu - Foto: Peter Aaquist (wikipedia)

TILBAGE