Aage Helbo

Aage Helbo var født i Framlev den 8. december 1924. Han var søn af Jørgen Marius Helbo og
hustru Ida Funch Rasmussen. Begge forældre var uddannede lærere fra Vordingborg seminarium,
hvor de havde mødt hinanden. Hans morfar og to af hans fem ældre søskende var også lærere,
så det lå i høj grad i familien, at det var den vej, han skulle.

Han gik på seminariet i Gedved fra 1943-1946, og derefter blev han ansat på Hinnerup private realskole.
Her var han indtil 1954, hvorefter han blev ansat som førstelærer i Farre Byskole. Det var dengang en
to-klasset landsbyskole, hvor bette klasse med 1. – 3. årgang gik i skole om eftermiddagen og store
klasse med 4. – 7. årgang om formiddagen.

Efter et par år fik han imidlertid etableret et samarbejde med kommunens andre skoler. Det var Røgen
Hovedskole, Røgen Forskole og Farre Hedeskole. Med ansættelse af en ekstra lærerinde, anvendelse
af lokaler i de to forsamlingshuse og flittig brug af en skolebus blev det nu muligt at lave en 7-klasset
skole, hvor der kun var en årgang i hver klasse. Det var et stort fremskridt.

Men Aage Helbo havde mange andre interesser. Som landsbylærer var han selvfølgelig også kirkesanger
og folkebibiliotekar. Kort tid efter at han var kommet til Farre startede han en aftenskole, hvor byens
indbyggere mødtes for at lave arbejder i ben og horn, skind samt bogbinding. Sammen med præsten i Røgen,
pastor Dam tog han initiativ til friluftsteater, hvor skuespillene Elverhøj og Ambrosius blev opført i præste-
gårdsskoven. Han startede en 4H-klub, hvor de ældre børn fik skolehaver, passede husdyr og i øvrigt hyggede
sig sammen. Han skrev et utal af festsange og var gennem mange år meget aktiv i hjemmeværnet.

Allerede i seminarietiden var han begyndt at fotografere og skrive artikler til forskellige aviser, herunder
Aarhus Amtstidende. Omkring 1960 begyndte han at virke som meddeler for det, der dengang hed
Hammel Avis, senere Midtjyllands Avis. Det udviklede sig gennem de følgende år, hvor han skrev stadigt
flere artikler til avisen, næsten altid illustreret med egne fotos.

Når han tog rundt til sine talrige aktiviteter i lokalområdet, havde han altid fotografiapparatet indenfor
rækkevidde. Da han døde i 1991 efterlod han sig næsten 30.000 negativer med billeder af stort og
småt i og omkring Farre og Hammel gennem disse 30 år. Det er en del af disse billeder, der nu kan
ses her på siden.

Omtale i Favrskov Posten

Klik her for at se siden med billederne

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VEJLEDNING:

Da afdelingen med Aage Helbos billeder kommer til at indeholde rigtigt mange billeder er
den lavet som en selvstændig hjemmeside på www.hammel-billeder.dk

Ovenstående menu kommer frem når man peger i toppen
af billederne med musen. Symbolerne i menuen bruges til :

1. Forrige billede - tastaturets piletast kan bruges
2. Et trin tilbage uanset hvor denne pil ses - tastaturgenvej: Esc
3. Tilpas til skærmen
4. Vis linje med thumbnails.
5. Vis / skjul billed teksten i bunden
6. Slideshow
7. Næste billede - tastaturets piletast kan bruges

Klik her for at se siden med billederne