GM - Esso ( Indsendt af Erik Sejr Pedersen)

Dommergården
Næst efter kirken, er Dommergården det ældste hus i Hammel.

Den smukke bygning blev opført som embedsbolig for dommer Hack Kampmann, der tiltrådte dommerembedet i 1839 efter Tommesen, som havde været godsforvalter på Frijsenborg.

Fra 1913 blev den benyttet som funktionærbolig for skiftende funktionærer på godset.

I 1935 overtog Justitsministeriet bygningen og den blev igen dommerbolig.
I 1981 blev dommerembedet i Hammel nedlagt, bygningen stod tom i et par
år og var, så småt ved at gå i forfald.

Heldigvis blev huset fredet og overtaget af private beboere, der nænsomt har moderniseret det igennem årene.
Dommergården
 

Købmanden på Sallvej ca. 1905 - Hjørnet af Vadstedvej og Sallvej
Billeder af Kravlegården er indsendt af Oscar Klem

Lailas lille børnetøjsbutik i den gamle loge på Vestergade

Maleriet på det gamle udhus ud mod Sallvej, er lavet af  Ida - Lailas datter.

Børn fra Røde kors børnehaven på Sallvej Ca. 1950

Indsendt af Mogens Førby Jensen

Billede nr. 1000 på www.hammel-billeder.dk

Udflugt til Pøt Mølle med børnehaven og det var inden at Pøt Mølle brændte.

Mogens prøver at se artig ud med en pige i hånden.

Ulveunger - Ca. 1955

 

 

Afholdsforeningen - Sallvej 14 - Ca. 1932
At selv de mindste huse kan have en fantastisk historie, vidner dette lille undseelige hus om.

Huset blev opført i 1937 som logebygning for afholdsforeningen N.O.I.G.T.
Under 2. verdenskrig var huset hovedkvarter for den tyske besættelsesmagt i Hammel.

Efter krigen blev huset indviet som Hammels første børnehave, stiftet af  Røde Kors.

Fru Skovridder Biilmann der energisk var engageret i Røde Kors, havde gode kontakter til Frijsenborg og i den forbindelse formåede hun at hidkalde selveste Dronning Alexandrine til indvielsen, sammen med Lensgrevinde Inger Wedell.

Efter sigende skulle huset, der senere kom i privat besiddelse, have huset en lille biograf der viste film, af ikke særlig lødig karakter.

Da husets beboer, en aldrende mand der boede alene døde, var det stærkt i forfald. Heldigvis var der folk der så mulighederne i et sådant meget lille hus,
de gik i gang med at modernisere det og heldigvis står huset på sin plads den
dag i dag.
 
ok
Billede fra Sallvej i 1930'erne
Navnet ”Brovad” siger de færreste noget i dag Området omkring kirken, lidt op ad Anbækvej med Hammel Kro og lidt ud af Sallvej, blev i daglig tale omtalt som ”gammel Hammel”.

Der hvor Hammel Bæk løb under Sallvej, hed ”Brovad.

I regnfulde perioder løb bækken over sine bredder og forårsagede oversvømmelse i området.

Byens kloakvand blev ledt ud Hammel Bæk og efter slagteriet kom til, kunne det være en blandet fornøjelse at se og lugte til vandet .

Hammel Bæk springer lidt syd for Søndervangsskolen og har sit løb langs med Rolighedsvej, mod Kapelvej, skråer ind over kirkegården, løber mod Sallvej og først ved Engedalen, blotlægges den fra dens rørføring.

På grund af udledningerne af spildevand til bækken, kendes den blandt mange hammelitter bedst under navnet ”Møgbækken”
ok
Brovad - Sallvej ca. 1900
 
Sallvej ca. 1902
 
Sallvej 22 ca. 1981
 

Ungdomsgaarden (tidligere Spejdergaarden og tyrestationen)
 

Billeder fra Nybyggerier på Sallvej 2003 til 2005