Frijsenborgvej 37 - Maj 1960 fra åbningen af Frijsenborg Slot
til fordel for flygtningehjælpen - Indsendt af Marguerite Nørskov Christiansen
 

Frijsenborgvej 60 - Damagergaard

 

Den gamle skovriddergård - For enden af Gl. Frijsenborgvej der hvor vejen ophører ligger i dag en gammel velholdt og smukt renoveret bygning hvis historie strækker sig helt tilbage til 1842.

På Frijsenborg havde man sin egen godslæge som også fungerede som distriktslæge for et kæmpe opland vel nærmest et område der i udstrækning var på størelse med den nuværende Favrskov Kommune.

En læge skal bruge medicin og derfor anmodede Greve Chr. Emil Frijs om at der måtte blive etableret et landapotek ved slottet. Det blev imidlertid afslået da der ikke var nogen by. Men der blev indgået et kompromis om at Landapoteket kunne placeres på strækningen i mellem landsbyen Hammel og Slottet.

Dermed blev ”Skovriddergården” som vel retmæssigt burde hedde ”apotekergården” bygget og kom dermed til at huse Danmarks første landapotek.  Apotekeren hed George Christian Bartholdy.


 

Villa Stormfri - Huset blev bygget I 1883 af Christen Kiilsgaard, Han var den mellemste af tre generationer der virkede som arkitekter på Frijsenborg. Huset er bygget i den traditionelle Kiilsgaard stil som man kan genfinde i både apoteket på Gl. Randersvej og i præstegården.


Det gule palæ - Rebslageri

Det Gule Palæ - Rebslageri på Frijsenborgvej - ca. 1930

Huset lå hvor der i mange år har været en B.P. og en Q8 tankstation, senest et bilværksted, nemlig på hjørnet af Gl. Frijsenborgvej og Østervangsvej.

Rebslageri
 

Frijsenborgvej
Hammel Elværk

Gl. Frijsenborgvej 5 - Hammel Elværk

Hammel Elværk.

I starten af 1900 tallet, var man begejstret for nye tekniske tiltag. Grev Mogens Frijs var på sine rejser til europas store byer vant til elektrisk lys, derfor ønskede han også at dette skulle installeres på Frijsenborg. Med Gæstgiveren på Ortveds Hotel Th. Støckelbach og mejeriejer Bech Jensen i spidsen blev der oprettet et udvalg der skulle bane vejen for et belysningsværk i Hammel. Udvalget havde lovet Greven, at Frijsenborg slot skulle kunne forsynes med strøm inden julen 1902. Det kom til at knibe, så man for, at kunne opfylde sit løfte til greven, var nød til at opsætte en generator ved slottet.

I 1903 var elværket i Hammel  en realitet og de 11 gaslamper, der første gang blev tændt nytårsaften1893 og havde forsynet hovedgaden med lys, kunne nu udskiftes med elektrisk lys.

I tilknytning til Elværket blev der bygget en badeanstalt, der kunne udnytte den overskudsvarme som værket producerede. Denne badeanstaldt fungerede til slutningen af 1960.


 

Urmager Stougaard

Urmager Stougaards forretning lå på hjørnet af Frijsenborgvej og Urvej, skrås for apoteket som der stod i avisannoncerne. Urmager stougaards søn, George Vilhelm Stougaard blev også urmager og flyttede til København. Her blev han engageret i modstandsbevægelsen under 2. verdenskrig. Han blev fanget af Gestapo og blev senere henrettet i Ryvangen.


 


Gartneriet lå på modsatte hjørne af urmager stougaard, der hvor man i dag har ”spisehuset” I mange år var der elektrikkerforretning på stedet og huset rummede også et lille møntvaskeri.


 

Se billeder af Frijsenborgvej 137 igennem tiderne