Diverse billeder fra Pøt Mølle - Indsendt af Ove Weng

serveringspersonale
1939
Skandinavisk Bryggerikongres 1953
Fastelavnssoldater, Sølvsten skole ca 1946, i Pøt Mølle.
Nr 4 eft. faneb. er Knud Mathisen, derefter Ove Weng og Toni Kjeldsen
1952
1954
Pøt Mølle før Savværks tiden - før 1870
Pøt Mølle - med kiosk - ca. 1950
Pøt Mølle - 1952 - ishus
PøtMølle - 1905 - savværk
PøtMølle - 1905 - savværk
Statens Civile Luftværn - civil beskyttelsens uddannelse


Grænsemarksektionen bespises på Pøt Mølle Juni 1951 - Indsendt af Ove Weng
Diverse billeder fra Pøt Mølle - Indsendt af Ove Weng
1. sal -med elbelysning og brændelovn, ca. 1950
Pøt Mølle 1934 fam.frokost
Martin Bech
Gl. restaraunt, stueetage - til højre for fordør
Gl. rest., 1. sal -med elbelysning og brændelovn, ca. 1950
Gl. rest. 1. sal, med petroleumslamper
Ellen Dalsgaard - kaffebord
1934

 

Pøt Mølle

Cecilie og Martin Bech 1934 - Startede Pøt Mølle

Martin Bech - Ca. 1934

Pøt Mølle - 1934

Pøt Mølle - 1934

Pøt Mølle - 1934

Pøt Mølle - 1934

Pøt Mølle - 1934

Pøt Mølle - 1934

Pøt Mølle - 1936