PENSIONISTFORENINGEN

 
Loppemarked Oktober 1975 (På billedet ses bla Kaj Nielsen)
Pensionistforeningen 1988 - Næstformand Ejnar Pedersen

Pensionistforeningen 1988 - Fra venstre Leo Rehmeier og Forman Karl Bødker
Pensionistforeningen 1988 - Vagner Kirkegaard
Pensionistforeningen 1988 - Lokalhistoriker Arne Gammelgaard og Leo Rehmeier
Pensionistforeningen 1988
Pensionistforeningen 1988
Pensionistforeningen 1988
 

TILBAGE TIL FORENINGSSIDEN