FORENINGSLIVET I HAMMEL 1

Hammel Mandskor

Hammel Mandskor til sølvbryllup ved vognmand Bechers
Hammel Mandskor til bryllup

 

Hammel Sangforening
Hammel Sangforening
Hammel Sangforening
Hammel Sangforening
Hammel Sangforening
Hammel Sangforening
Hammel Sangforening  -  Stående fra venstre: Schmidt Laursen, ?, Niels Norup, Johannes Schmidt, Peter Nielsen,
Becher Jørgensen, Ferdinand Nielsen, Chr. Koch, Hans Becher, Schmidt. Siddende fra venstre: Thorvald Tind,
Per Bach, Georg Johansen,  A. Jacobsen.
Hammel Sangforening – Set fra venstre. Christen Jensen-Ellerup, Jens Valbæk–Skrædder i Thorsø, Ernst Olesen–Farre,
Erik Schou–Kappelsdal, Hermann Jørgensen, Leo Rehmeier-Hammel, H.Frandsen-Barber Hammel, Aage Hedegaard-Farre,
Harry Thorndahl Pedersen-Malermester, Hans Jørgen Kock.Malersvend og Jens Lundbye-Bogbinder
Hammel Sangforening 70 års jubilæum 24/3-1935

 

Hammel Skakklub

Hammel Skakklub

 

Den personlige friheds værn

Den personlige friheds Værn Ca. 1980
Den personlige friheds Værn Ca. 1980
Den personlige friheds Værn Ca. 1980
Den personlige friheds Værn Ca. 1980

 

Sct. Georgsgildet

Sct. Georgsgildet – Fra venstre Kirsten Gammelgaard, Borgmester Gunner Severrinsen og Lilly Sørensen

 

Gamle Hammel kammerarter

Gamle Hammel-Kammerarter  1948
Se stort billede

 

Klub Gæstgivergården

Klub Gæstgivergården ca. 1905 – Fra venstre: Sagfører Thranum, Sagfører Peter Hansen, Birkedommerfuldmægtig Strøbech,
Maler F. Frederiksen, Lærer Lassen, Sagfører Jansen, Hotel ejer Lauridsen, Skrædder Chr. Madsen, Distriktslæge Rendstoft,
Bogtrykker Kielberg, Fuldmægtig Lorentzen, Dyrlæge Jørgensen og Fotograf Kirkegaard (stående)

 

Hammel Kunstforening

Hammel Kunstforening Bestyrelsen Ca. 1975 – Fra venstre formanden Lars Kjerulf Møller, Kis Ottesen,
Jerolyn Petersen, Annemarie Christensen, Preben Christensen, Torben Sørensen.

 

Torskelauet

Torskegilde ca. 1969
Torskegilde ca. 1969
Torskegilde 1942
 

TILBAGE TIL FORENINGSSIDEN

FORENINGSLIVET 2