FILMKLIP

Da filmene ligger på en ekstern server er der ikke lavet returknapper på siderne.
Brug evt. browserens piletaster hvis du vil retur til Index siden.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fugleskydning 1956 og Jule optog 1965

Film nr. 1
Hammel Borgerlige Skydeselskab blev stiftet i 1894 og lever i bedste velgående, i dag vel nok,
som byens ældste forening. Dengang, som nu, afholdtes der fugleskydning en gang om året, den
gang i ”Engedalen” hvor Spejderhytten ligger i dag. Nu afholdes de i Mølledalen lidt længere mod
vest ved ”Klintholm”. Denne lille filmstrimmel er bygget op om et par 8mm film arkivet fik fra Karen
og Niels Erik Nielsen i forbindelse med indsamlingen af materiale til ”Hammelfilmen” Fugleskydningen
foregår i 1956 netop det år hvor indtaleren Poul Erik Nørgaard Jensen deltog for første gang.
Film nr. 2
er fra et af Hammel Handelsstandsforenings storslåede julearrangementer. Dette arrangement blev
afholdt i 1965 med den berømte ”Professor Tribinni” som trækplaster. Denne film stammer ligeledes
fra Karen og Niels Erik Nielsens gemmer.
Disse to småfilm er en del af filmen ”Hammelegnen igennem seks årtier”

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Film fra HAMMEL BANEN Indeholder 5 film

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Roadmovie SALL - HAMMEL

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------