VIRKSOMHEDER I HAMMEL

Se flere virksomhedsbilleder på gadesiderne.

Ford (Østergade)
Sparekassen Hammel (Østergade) Se flere billeder på siden Østergade.
Sparekassen Hammel (Østergade) Se flere billeder på siden Østergade.
Sparekassen Hammel - Ca. 1966
Sparekassen Hammel - Norsk besøg 1982
Sparekassen Hammel - Åbent hus arrangement 1985
Ortveds Hotel (Torvet) Se flere billeder på siden Torvet.
Ungdomsskole
Hammel Vulkanisering
Volkswagen (Dalvej hvor Netto ligger i dag)
GM - ESSO senere OPEL (Vestergade hvor InSide ligger i dag)

Hammel Bryggeri
Glarmester H. Schou-Hansen - Østergade 15 (1913)
Hammel Mølle - Vadstedvej 27
Malermester Chr. Laursen - Randersvej 51 (Ca. 1908)
Bdr. Pedersens Maskinfabrik (SEIGA) - Vestergade 22 - Ingeniør Sejr Pedersen (Ca. 1970)
Bdr. Pedersens Maskinfabrik (SEIGA) - Vandløb renses.
Smed Marius Sørensens Værksted - Østergade 33 (1953)
Smed Marius Sørensens Værksted - Østergade 33 (1953)

Nordisk Wavin A/S - Erling Kalriis holder tale ved rejsegilde (Muligvis i forbindelse med sammenbygning af Lager of fabrik)
Nordisk Wavin A/S - Wavinvej 1 (Billedet er nok taget da fabrikken lå i Århus)